Navigácia

Študijné odbory

Výtvarný odbor

- štúdium výtvarnej výchovy (kresba, maľba, grafika, modelovanie a tvarovanie, dekoratívne činnosti, fotografia, keramika)
- štúdium počítačovej grafiky/rozšírené vyučovanie