Navigácia

Študijné odbory

Hudobný odbor

- klavír
- keybord
- akordeón
- husle
- bicie
- zobcová flauta
- priečna flauta
- saxofón
- gitara klasická, basová gitara
- cimbal
- sólový spev