Riaditeľka školy:

Kontakt

  • Základná umelecká škola Frica Kafendu
    Sv. Cyrila a Metoda 20, 03861 Vrútky
  • +421 43 4281 395

Piatok 18. 8. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke ZUŠ.Frica Kafendu na Vrútkach

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Výsledky prijímacích talentových skúšok na škol.rok.2017/18

Výsledky prijimacích talentových skúšok na škol. rok 2017/18

Prijatí žiaci:

Tanečný odbor

Eliška Baľová

Lilian Čanády

Lea Lamošová

Nela Potančoková

Anna Mária Puchelová

Barbora Rusňáková

Jana Šefárová

Dorota Šichtová

Lívia Vaňková

Ľubomíra Vladárová

Daniela Vríčanová

 

Literárno-dramatický odbor

Lucia Brandová

Adam František Bôcik

Stanislava Cáfalová

Barbora Damková

Uma Kučerová

Sára Kulichová

Petra Kričková

Alexandra Lišková

Marko Matejka

Elizabeth Matulová

Miriam Škumatová

Daniela Uličná

Larry Vychodil

Výsledky prijimacích talentových skúšok na škol. rok 2017/18

Prijatí žiaci:

Hudobný odbor

Prípravné štúdium:

Patrik Fedor

Rafael Goffa

Alexandra Jakubcová

Anna Lamošová

Klára Lakatošová

Nela Potančoková

Marco Matejka

Daniela Uličná

 

Do ročníkov:

Dominik Facuna                     flauta

Barbora Kohútová                 spev

Samuel Barienčík                  spev

Kristína Sláčková                 gitara

Barbora Brisudová                 flauta

Alexandra Košová                 klavír

Svetlana Kundláková             spev

Eva Repková                        spev

Nataniel Sucháč                  gitara

Viktória Zifčáková                 keyb.

Linda Jendrišáková                klavír

Sofia Jendrišáková                husle

Denisa Líšková                     spev

Tobiaš Goffa                         klavír

Lea Maníková                       flauta

Katarína Karáseková             husle

Michal Kučera                      bicie

Naomi Harániová                   klavír

Miriam Súkeníková                pr. flauta

 

 

ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV  v školskom roku 2017/2018

VÝTVARNÝ ODBOR - VRÚTKY

 

Prípravné štúdium:                                                

1. Anna Maťovčíková                                                          

2. Marco Matejka                                         

3. Alica Vladárová                                                   

4. Zoja Kľuchová

5. Magdaléna Norácová                                           

6. Eliška Baľová

7. Anika Bukovinská 

8. Magdaléna Norácová                                           

 

1.ročník prvej časti základ.štúdia:            

1.  Ema Goňová                                                       

2.  Karolína Smrčková

3.  Sára Kulichová                                        

4.  Sofia Markovičová                                  

5. Patrik Vaňko- nebude chodiť

6.  Matej Raffaj

7.  Radovan Jurdík

8.  Tomáš Kubo

9.  Emka Šalagová

10. Vivien Wágnerová

11.Terezia Norácová

12. Tereza Kicková

13. Bianka Moravčíková

14. Alexandra Jakubcová – pokračujúca z PŠ

15. Lukáš Perička - pokračujúci z PŠ

16. Michal Chládek - pokračujúci z PŠ

17. Patrik Fedor - pokračujúci z PŠ

18. Timon Mažári

 

 

2.ročník prvej časti základ.štúdia:

1. Julia Holečková

2. Alexander Gašparovič

3. . Matúš Perašín

 

3.ročník prvej časti základ.štúdia:

1. Lenka Oslancová

 

4.ročník prvej časti základ.štúdia:

1. Barbora Buvalová

2. Ella Dvorská

 

1.ročník II.časti základ.štúdia- /5.ročník/

1. Sofia Michalková

2. Sebastián Masaryk

 

 

ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV  v školskom roku 2017/2018

VÝTVARNÝ ODBOR – elokované pracovisko TURANY

 

1.ročník prvej časti zákl.štúdia:                 

1. Alexandra Ujčeková                                 

2. Lillian Čanády

3. Nataša Teréni

4. Dávid Vajda

5. Simona Blahušiaková

6. Veronika Vengrínová

7. Amelie Vajdová

 

2.ročník druhej časti zákl.štúdia:

1. Bianca Janotová

ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV  v školskom roku 2017/2018

VÝTVARNÝ ODBOR – elokované pracovisko KRPEĽANY

 

1.ročník prvej časti základ.štúdia: 

1. Tereza Pafčová

2. Pavel Tomka

2.ročník prvej časti základ.štúdia: 

1. Simona Raffajová

 

 

ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV  v školskom roku 2017/2018

VÝTVARNÝ ODBOR – elokované pracovisko SUČANY

 

1.ročník prvej časti zákl.štúdia:     

1. Timotej Špirko

2. Matúš Novák

3. Liliana Móricová

4. Juliana Kováčová

5. Romana Špirková

6. Matej Rusnák

7. Natália Šerijmanová

8. Daniel Kudlička

9. Nina Kukučková

Novinky