Navigácia

Študijné odbory

Tanečný odbor

- klasická tanečná príprava (gymnastika, balet, klasický tanec,kreatívny tanec,moderný tanec, ľudový tanec)