Navigácia

Školné

Školné v školskom roku 2016/2017

                               Školné v školskom roku 2016/2017

                                                                 na polrok

 

HO                                                             VO,TO, LDO

Prípravné štúdium                20 €                               Prípravné štúdium                 17 €

Základné štúdium                 35 €                               Základné štúdium                  20 €

Základné štúdium II.stupeň   35 €                              Základné štúdium II.stupeň     20 €

Rozšírené vyučovanie          45 €                               Rozšírené vyučovanie            32 €

Štúdium pre dospelých          200 €                                Štúdium pre dospelých            200 €