Navigácia

Zamestnanci školy

Hudobný odbor

 

Klavír-Mgr.art.Lucia Pavič

         PaedDr.Martina.Božeková

         Beáta Ďuricová

         Silvia Fúčelová

         Mgr.art.Marta Gáborová

         Mgr.Mária Kevická

         Eva Krejčová

         Eva Šmalová

         Bc.Katarína Šimová

Akordeón-Mgr.art.Marika Hrnčiarová

Dychy-Ľubomír Ľahký    

          Arnošt Coufal

Husle-Anton Karvay

         Zuzana Čerňanská,Dis.art

Gitara-Mgr.Štefan Kapala

Cimbal-Bc.Adela Ľahká

Spev-Mgr.Jana Jamborová

         Mgr.Eva Stašová

Hudobná náuka-Mgr.Jozefína Furcoňová