Navigácia

Zamestnanci školy

Hudobný odbor

Klavírne oddelenie

vedúca oddelenia- Mgr.art Lucia Pavić

                               Mgr.Mária Kevická

                               Eva Šmalová

                               Sylvia Fučelová

                               Eva Krajčová

                               Mgr. Nikoleta Lučanová, Dis. art.

                                Katarína Benková DiS.art.

                                Mgr.art.Marika Hrnčiarová,akordeón

                                Beáta Ďuricová

                                PaedDr.Martina Božeková

Strunové oddelenie

vedúci oddelenia- Mgr.Vlastimil Brisuda

                              Mgr.Ivana Lahútová

                              Miroslav Stacho

                              Bc.Adela Ľachká

Spevácke oddelenie

vedúca oddelenia- Mgr.Jana Jamborová

                               Mgr.Eva Stašová

Dychové oddelenie

vedúci oddelenia- Ľubomír Ľahký

                              Arnošt Coufal

Sláčikové oddelenie

                              Antón Karvay

                              Mgr.PhD.Peter Minár

                              Mgr.Monika Ninisová

Hudobná náuka

Vedúca oddelenia- Mgr.Jozefína Furcoňová

                               Bc.Adela Ľachká